بلاگ IRAN OUG


به وبلاگ IRAN OUG (گروه کاربران اوراکل ایران) خوش آمدید.


تازه ترین مطالب کارشناسان این صنعت را بررسی کنید. برای مشاهده مطلب مورد نظر می توانید جستجو کنید.

آیا می خواهید مطالب خود را در اینجا مشاهده کنید؟ مطالب خود را بفرستید ثبت مطالب من

مطالب کاربران

رفع مشکل Parse کردن کارکتر فارسی در XMLیکشنبه , 21 آبان 1396 - سعید حسن پور-Saeed Hassanpour
موضوع: Database

به احتمال زیاد هنگام خواندن فایل XML و Parse کردن در دیتابیس اوراکل، در صورتیکه شامل کارکترهای فارسی باشد برخورد کرده و با این خطا مواجه شده اید

 

بدلیل اینکه NLS_CHARACTERSET دیتابیس شما AR8MSWIN1256 می باشد به این خطا برخورد می کنید حال به روش زیر می توانید این خطا را برطرف سازید.

در ابتدا باید رشته XML را در یک BLOB ذخیره و سپس اقدام به خواندن مقدار XML نمایید

مثال:

 

—if NLS_CHARACTERSET = AR8MSWIN1256 in your database so you must use below code

    l_blob := FNC_CLOBTOBLOB (P_XML);

    Insert Into TAXML_TEMP (F_XML) Values (XMLTYPE(l_blob,Nls_Charset_Id('UTF-8')));  

 

  —if NLS_CHARACTERSET = UTF-8 or AL32UTF8 so you should use below code

  Insert Into TAXML_TEMP (F_XML) Values (XMLTYPE(P_XML));


 

 

 

 

 

 

 

می توانید اسکرپیت جدول و پکیج را از کتابخانه سایت دانلود کنید.

 

1 - 1