کتابخانهتازه ترین فایل های کارشناسان این صنعت را بررسی کنید. از طریق جزئیات به فایل مورد نظر دسترسی خواهید داشت.

آیا می خواهید فایل های خود را در اینجا مشاهده کنید؟ متن درخواست خود را بفرستید saeedhassanpour@iranoug.orgنکته: امکان استفاده از فایل ها فقط برای اعضاءی می باشد که مشخصات خود را تکمیل کرده‌اند


Library

زیر مجموعهموضوعزیرمجموعه انجمن 
جلسهسيستمهاي تحليلي در سامانه هاي بانکيBig Data and Advanced Analyticsجزئیات
جلسهبرنامه‌نويسي موبايل در اوراکلADFجزئیات
جلسهمعرفي فريمورک ADFADFجزئیات
جلسهديتاماينينگ در اوراکلBI and Data Warehousingجزئیات
جلسهOracle APEX را از كجا شروع كنيم؟(Application Express (APEXجزئیات
جلسهمعرفي اوراکل اپکس و ويژگي‌هاي آن(Application Express (APEXجزئیات
جلسهترجمه پيغام های فارسی نسخه APEX 5.1(Application Express (APEXجزئیات
جلسهOracle Sql Statement Tuning Concepts and ToolsDatabaseجزئیات
جلسهOracle Database SecurityDatabaseجزئیات
جلسهDisaster Recovery در اوراکلDatabaseجزئیات
جلسهPhysical Standby در اوراکلDatabaseجزئیات
جلسهپيرامون Date data type and Globalization in OracleDatabaseجزئیات
جلسهمعماري Oracle GoldenGateDatabaseجزئیات
جلسهمعماري rdbmsDatabaseجزئیات
جلسهنصب و راه‌اندازي Oracle Cloud Control 13C Databaseجزئیات
جلسهمعماري ديتابيس اوراکل 11gDatabaseجزئیات
جلسهمعرفي Oracle GatewayDatabaseجزئیات
متفرقهمطلبي در خصوص تاريخ در اوراكلDatabaseجزئیات
متفرقهبدست آوردن مقادير در يك رشتهDatabaseجزئیات
متفرقهبدست آوردن اختلاف زماني بين دو تاريخDatabaseجزئیات
متفرقهپكيج Setter , Getter در اوراكلDatabaseجزئیات
متفرقهref_cursor براي نسخه Oracle 11gDatabaseجزئیات
متفرقهاسكريپت ساختار و ديتا دو جدول (emp,dept)Databaseجزئیات
متفرقهParse کردن اوراکل در XMLDatabaseجزئیات
  • 1 - 24 از 24