Skip to Main Content

  درباره ما

  Info

  اهداف گروه

  گروه‌های کاربران اوراکل در نقاط مختلف جهان بر اساس اهداف مشخصی شکل می‌گیرند. این اهداف در بسیاری از گروه‌ها مشترک اند، هر چند مبتنی بر شرایط محیطی اختلاف‌هایی نیز در هدف‌گذاری‌ها رویت می‌شود. پس از بررسی‌ها و کارشناسی‌های صورت گرفته، اهداف گروه کاربران اوراکل ایران به شرح زیر سیاست‌گذاری شده است.
  1. ارتقای سطح دانش اوراکلی کاربران
  2. شبکه‌سازی و معرفی افراد فعال در حوزه‌های گوناگون فناوری‌های شرکت اوراکل
  3. ارتقای سطح کیفیت خدمات ارائه شده در بازار اوراکل
  4. استاندارد سازی و همگام سازی کارفرمایان و مجریان خدمات اوراکلی

  ارتقای سطح دانش اوراکلی کاربران

  یکی از مهمترین اهداف کلیه گروه‌های کاربران در زمینه‌های مختلف، ارتقای سطح دانش کاربران است. تهیه، تولید و بازنشر منابع آموزشی رایج‌ترین فعالیت گروه‌های کاربران است. این امر از طرق گوناگونی و با استفاده از روش‌ها و ابزارهای گوناگونی همچون وب‌سایت‌ها، فروم‌ها، ویکی‌ها و ... میسر می‌باشد.

  شبکه‌سازی

  از جمله اهداف مهم گروه‌های کاربران اوراکل و نیز کارکردهای آن ایجاد ارتباطات بین کاربران، کارفرمایان و مجریان خدمات اوراکل است. به این دلیل که فرهنگ استفاده از یک فناوری بسیار مهم‌تر از خود آن فناوری می‌باشد، گروه‌های کاربری می‌توانند با استفاده از شبکه‌سازی بستر مناسبی را برای انتشار و تشکیل فرهنگ عمومی ایجاد کنند.

  ارتقای سطح کیفیت خدمات

  هدف دیگر تشکیل گروه کاربران اوراکل ایران ارتقای سطح کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه‌های مختلف اوراکل است. از آن جا که بازار، یکی از مهمترین مولفه‌های هر فناوری می‌باشد، ارتقای سطح کیفیت خدمات و افزایش رضایتمندی کارفرمایان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. گروه کاربران اوراکل ایران سعی دارد تا به وسیله ارتقای سطح کیفیت خدمات ارائه شده در حوزه فناوری‌های اوراکل، به رشد و پویایی این بازار کمک کند.

  استانداردسازی و همگام‌سازی کارفرمایان و مجریان

  ایجاد و تشکیل یک استاندارد و چارچوب مشخص در مورد نوع و کیفیت خدمات حوزه اوراکل، کمک شایانی به عقد قراردادها و شکل‌گیری روابط حسنه بین کارفرمایان و مجریان طرح‌های اوراکلی می‌نماید. یک معیار مشخص برای تشخیص کیفیت خدمات اوراکلی می‌تواند از بروز بسیاری از ناملایمتی‌ها جلوگیری کند.

  صفحه: /